Presentationen som hålls vid mötet finns tillgänglig på Orcs webbplats: www.orc-group.com / About Orc / Financial Information / Interim Reports. Här kommer även en videoinspelning från mötet att publiceras.

Om Orc
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB vilket i sin tur främst ägs av Nordic Capital Fund VII.

www.orc-group.com

För ytterligare information, kontakta:
Torben Munch, CEO, Tel. 08-506 477 35
Tony Falck, CFO, Tel. 08-506 477 24

Share this article


Downloads

Download Link