• Samgåendet skapar kapitalmarknadens starkaste erbjudande inom teknologi för trading och konnektivitet.
  • Svarar upp mot finansmarknadens senaste utmaningar och höjda krav på teknologi.
  • Bolaget fortsätter utveckla befintliga, starka produktvarumärken inom en struktur med två divisioner.

Stockholm, 14 oktober 2015 – Orc, världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument, meddelade idag att Cidron Delfi S.à r.l*, ägare av Orc Group Holding AB och CameronTec Intressenter Holding AB, den globala standarden inom infrastruktur för finansiell meddelandehantering för kapitalmarknaderna, har för avsikt att sammanföra de två bolagen till en ny global enhet.

Sedan 2012, när Cidron Delfi Intressenter AB förvärvade Orc Group AB, har Orc och CameronTec drivits som separata bolag, för att möjliggöra för dem att fullt ut fokusera på sina respektive produkt- och kundnischer. De har var för sig genomfört ambitiösa planer, vilket resulterat i två marknadsledande leverantörer av finansiell teknologi, som erbjuder konkurrenskraftiga lösningar och tjänster för de globala kapitalmarknaderna.

En kombination av tilltagande automatisering på de globala finansiella marknaderna, fortsatt kostnadspress inom IT och allt striktare marknadsregleringar tvingar i dag marknadsaktörerna att se över och effektivisera sina tradingsystem. Tiden är nu mogen för att erbjuda marknaden en heltäckande, flexibel infrastruktur och tradinglösning, byggd för framtidens krav.

“Vi ser mycket positivt på att gå samman med CameronTec. Genom sin infrastruktur för finansiell meddelandehantering och sitt tjänsteutbud har bolaget utvecklats till en global branschstandard. CameronTec har visat en imponerande tillväxt under de senaste åren, från ett relativt nischat produktutbud till att nu erbjuda omfattande lösningar för konnektivitet och onboarding”, säger Torben Munch, VD Orc Group AB. “Orcs nya generation lösningar för trading, marknadsaccess och elektronisk handel bildar tillsammans med CameronTecs marknadsledande erbjudande för konnektivitet och onboarding en mycket attraktiv kombination. Vi kan nu möta kundernas växande krav på teknisk infrastruktur och erbjuda lösningar som motsvarar de nya regelverken och samtidigt erbjuder konkreta kostnadsbesparingar för våra kunder i alla geografiska regioner”.

“På dagens finansiella marknader krävs breda tekniska lösningar som gör det möjligt att ersätta äldre system hos banker och andra marknadsaktörer”, säger Anders Henriksson, VD för CameronTec Group. “Detta är just vad vår nya företagsgrupp kommer att erbjuda: en sofistikerad, tillförlitlig teknisk infrastruktur för finansiell handel som kan hantera ett flertal tillgångsslag och som låter våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är övertygade om att samgåendet med Orc kommer att ge betydande mervärden för såväl befintliga som nya kunder”.

Den nya gruppen kommer att ledas av VD Torben Munch och Executive Vice Presidents Tony Falck, Anders Henriksson och Troels Jensen. Gruppen kommer fortsätta att utveckla sina befintliga starka produktvarumärken inom två divisioner. Trading & Trade Execution-divisionen kommer att ledas av Torben Munch. Den nya Infrastructure-divisionen kommer att ledas av Anders Henriksson.

En telefonkonferens (på engelska) för investerare kommer att hållas på torsdag 15 oktober 2015, kl. 15.00. Anmälan till telefonkonferensen sker till Orc Group per e-post ir@orc-group.com eller telefon 08-506 477 00 senast kl. 13.00 den 15 oktober 2015. Vänligen uppge namn, e-post och telefonnummer.

* Ett bolag indirekt kontrollerat av Nordic Capital Fund VII.

Om Orc
Orc, världsledande teknikleverantör inom börshandel med derivatinstrument. Framgångsrika marknadsaktörer vänder sig till Orc för att behålla ett försprång på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Vi levererar nästa generation lösningar för avancerad trading, marknadsaccess och elektronisk handel till ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare över hela världen. Orc har kapacitet för global leverans, med 200 kunder i över 30 länder och anslutningar till över 150 marknadsplatser, samt kontor i alla ledande finansiella centra. Orc förvärvade nyligen TBricks AB.

Orc ägs av Orc Group Holding AB, där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

www.orc-group.com

Om CameronTec Group
CameronTec Group är den globala standarden för infrastruktur för finansiell meddelandehantering och verktyg för kapitalmarknaderna, som idag omfattar den största användarbasen bland finansiella institutioner. Vi har en unik position som programvaru- och tjänsteleverantör till kunder med enterprise, lokalt installerade eller driftade plattformar, med ett professionellt serviceteam som säkerställer optimal integration och driftsättning.

CameronTecs flaggskeppsprodukt Catalys, är den marknadsledande plattformen för konnektivitets teknologi och är utvecklad kring den allmänt erkända FIX motor standarden, CameronFIX. Catalys Market Access erbjuder FIX-baserade marknadskopplingar till mer än 60 marknadsplatser för aktier, derivat och valutor över hela världen, och kan levereras som lokalt installerad lösning såväl som i form av en driftad tjänst. Med kompletterande tjänster och mjukvara för FIX-integration, testning och drift, bland annat VeriFIX, FIX Conductor och FIX Technician CTS, erbjuder CameronTec heltäckande, globala lösningar för konnektivitet anpassade till alla miljöer för elektronisk trading och finansiell meddelandehantering som använder eller migrerar till FIX och proprietära protokoll.

CameronTecs lösningar är testade och betrodda av ledande företag i över 50 länder på fem kontinenter. Kunderna utgör ett representativt tvärsnitt av stora och medelstora investmentbanker, mäklare, fondförvaltare, börser, tillsynsmyndigheter och oberoende mjukvaruleverantörer. CameronTec har nyligen förvärvat fyra bolag, bland annat USA-baserade Greenline Financial Technologies och Lasalletech.

CameronTec ägs av Nordic Capital Fund VII.

www.camerontecgroup.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torben Munch, VD Orc Group, tel. +45 2223 4789
Anders Henriksson, VD, CameronTec Group, tel. +43 676 721 5116

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2015 kl. 08:00.

Share this article


Downloads

Download Link