Stockholm, 2 januari 2015 – Orc, världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument annonserade idag att Orc Group Holding AB:s ägare, Cidron Delfi Intressenter Holding AB (ett bolag indirekt kontrollerat av Nordic Capital Fond VII), har träffat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Tbricks. Avsikten är att överföra ägarskapet till Orc Group AB, vilket kommer att ske efter att samtycke inhämtats från SEB enligt villkoren i Orc Groups låneavtal med SEB.

Tbricks, grundat 2006, tillhandahåller avancerade tradingsystem till market makers, tradingfirmor och banker. Tbricks har kunder i Europa och USA, samt kontor i Chicago, London, Stockholm och S:t Petersburg, Ryssland.

"Vi är mycket glada att få tillkännage Cidron Delfi Intressenter Holding AB:s förvärv av Tbricks. Jonas Hansbo och hans anställda har utvecklat och lanserat en solid, flexibel handelsplattform avsedd för morgondagens krav. Orc står fast vid sitt mål att leverera de bästa produkterna och tjänsterna för trading och elektronisk handel”, säger Torben Munch, VD och koncernchef, Orc Group. “Jag förväntar mig att förvärvet väsentligt stärker Orcs erbjudande inom trading och hjälper oss att också fortsättningsvis bistå den globala finansmarknadens mest sofistikerade aktörer. Tbricks personal utgör några av marknadens mest kompetenta, hängivna och erfarna utvecklare av tradingsystem. Med dem ombord ökar vår konkurrenskraft markant framöver”. 

“Orc har varit världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument i mer än ett decennium. Med tanke på deras breda marknadsexponering, erfarenhet och strategiska fokus, ser vi Orc som den perfekta partnern för oss och våra kunder”, säger Jonas Hansbo, VD och koncernchef Tbricks. “Orc har lång erfarenhet av resultatinriktad innovation genom branschens första automatiserade och serverbaserad trading-lösning, Orc Liquidator. Med den här sammanslagningen kommer Tbricks avancerade programvara, Orcs starka ägarskap och världsomfattande distributionskapacitet skapa ännu ett genombrott och språng i utvecklingen av befintliga plattformar och ge Orc kraft för de kommande tio åren och därefter. Vi är fortsatt hängivna våra kunder och är säkra på att bolagskombinationen kommer att vara till stor fördel för dem. Jag ser med glädje fram emot att få vara med och utforma Orcs framtid”.

En telefonkonferens (på engelska) för investerare kommer att hållas tisdagen den 13 januari 2015, kl. 15.00. Anmälan till telefonkonferensen sker till Orc Group per e-post ir@orc-group.com eller telefon 08-506 477 00 senast den 9 januari 2015. Vänligen uppge namn, e-post och telefonnummer.

Om Orc Group
Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över.

Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna.

Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

Om Tbricks
Tbricks utvecklar nästa generations tradingsystem för professionella traders och market makers. Tbricks tradingplattform är öppen, robust och mycket snabb och kompletteras av ett stort antal tradingapplikationer. Tbricks plattform används av ledande aktörer inom trading och market making i Europa och Nordamerika.

För mer information, vänligen kontakta:
Torben Munch, VD och koncernchef, Orc Group, Tel. +45 2223 4789
Jonas Hansbo, VD och koncernchef, Tbricks, Tel. +46 706 52 51 93

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2015 kl. 08:00.

Share this article


Downloads

Download Link