Orc Group Holding AB och Orc Group inbjuder till en telefonkonferens (på engelska) för investerare torsdagen den 18 februari 2016, kl. 15.00. VD Torben Munch och CFO Tony Falck presenterar och kommenterar koncernens bokslutskommuniké för 2015.

Anmälan till telefonkonferensen sker till Orc Group per e-post ir@orc-group.com eller telefon 08-506 477 00 senast den 15 februari 2016. Vänligen uppge namn, e-post och telefonnummer.
   

Om Orc
Orc är världens ledande teknikleverantör inom börshandel med derivatinstrument. Framgångsrika marknadsaktörer vänder sig till Orc för att behålla ett försprång på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Vi levererar nästa generation lösningar för avancerad trading, marknadsaccess och elektronisk handel till ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare över hela världen. Orc har kapacitet för global leverans, med 200 kunder i över 30 länder och anslutningar till över 150 marknadsplatser, samt kontor i alla ledande finansiella centra.

Orc Group ägs av Orc Group Holding AB som är en del av Itiviti koncernen.

För mer information, besök www.orc-group.com
   

Om Itiviti
I oktober 2015 gick Orc samman med CameronTec, den globala standarden inom finansiell meddelandehantering, med målet att skapa det starkaste erbjudandet inom teknologi för trading och konnektivitet på kapitalmarknaden. Den 2 februari 2016 lanserades det sammanslagna bolaget under namnet Itiviti.

Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti har ca 400 medarbetare och en uppskattad årlig omsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti ägs av Nordic Capital Fund VII.

För mer information, besök www.itiviti.com

Share this article


Downloads

Download Link