Anmälan till telefonkonferensen sker till Orc Group per e-post ir@orc-group.com eller telefon 08-506 477 00 senast den 9 november 2015. Vänligen uppge namn, e-post och telefonnummer.

Om Orc
Orc är världens ledande teknikleverantör inom börshandel med derivatinstrument. Framgångsrika marknadsaktörer vänder sig till Orc för att behålla ett försprång på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Vi levererar nästa generation lösningar för avancerad trading, marknadsaccess och elektronisk handel till ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare över hela världen. Orc har kapacitet för global leverans, med 200 kunder i över 30 länder och anslutningar till över 150 marknadsplatser, samt kontor i alla ledande finansiella centra.

I oktober 2015 gick Orc samman med CameronTec, den globala standarden inom finansiell meddelandehantering, med målet att skapa det starkaste erbjudandet inom teknologi för trading och konnektivitet på kapitalmarknaden.

Orc ägs av Orc Group Holding AB, där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

www.orc-group.com

Share this article


Downloads

Download Link