Anmälan till telefonkonferensen sker till Orc Group per e-post ir@orc-group.com eller telefon 08-506 477 00 senast den 5 maj 2015. Vänligen uppge namn, e-post och telefonnummer.

Om Orc
Orc är den marknadsledande teknikleverantören inom handel med derivatinstrument. Vi förser marknadsaktörer över hela världen med de verktyg som krävs för att behålla ett försprång på dagens marknader med hårt konkurrenstryck och snabba förändringar. Genom långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation bygger vi nästa generations appbaserade tradingsystem för handlare och market makers.

Orc har kapacitet för global leverans, med 200 kunder i över 30 länder och anslutningar till över 150 marknadsplatser, samt kontor i alla ledande finansiella centra. Vi kombinerar ett starkt teknik- och branschkunnande för att erbjuda rådgivning och tjänster som minskar komplexitet och kostnader och förstärker kundens möjligheter att skapa värde i sin kärnaffär.

Orc ägs av Orc Group Holding AB som är majoritetsägt av Nordic Capital Fund VII.

Share this article


Downloads

Download Link