En telefonkonferens (på engelska) för investerare kommer att hållas tisdagen den 13 januari 2015, kl. 15.00. En presentation för investerare innehållande av revisorer icke granskade resultat för fjärde kvartalet 2014 har upprättats inför investerarmötet och idag publicerats på www.orc-group.com.

Anmälan till telefonkonferensen sker till Orc Group per e-post ir@orc-group.com eller telefon 08-506 477 00. Vänligen uppge namn, e-post och telefonnummer.

Om Orc Group
Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över.

Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna.

Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fond VII är huvudägare.

www.orc-group.com

Om Tbricks
Tbricks utvecklar nästa generations tradingsystem för professionella traders och market makers. Tbricks tradingplattform är öppen, robust och mycket snabb och kompletteras av ett stort antal tradingapplikationer. Tbricks plattform används av ledande aktörer inom trading och market makingi Europa och Nordamerika.

För mer information, vänligen kontakta:
Christine Blinke, Chief Marketing Officer, Orc Group AB, +46 8 506 477 21

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2015 kl. 08:00.

Share this article


Downloads

Download Link