Den föreslagna kombinationen av svenskbaserade Itiviti, en världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för värdepappershandel till banker och tradingfirmor som erbjuder ett helt spektrum av lösningar för säljsidan, och ULLINK, en ledande plattform för likviditets- och derivatlösningar, avser att gå samman och bli en världsledare inom teknologi för kapitalmarknader med en omsättning på över 200 miljoner dollar, 1 000 medarbetare och en lokal närvaro på alla de största marknaderna i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Genom sin omfattning och diversifiering beräknas det nya bolaget kunna vara en helhetsleverantör för finansiella institutioner globalt och regionalt. 

Den föreslagna kombinationen innebär en sammanslagning av två jämlikar med marknadsledande teknologier. Genom sin omfattning och diversifiering beräknas det nya bolaget ha en bra position för att kunna dra fördel av skiftande marknadstrender inom finansbranschen, inklusive nya regulatoriska krav såsom MiFID II, som medför att finansiella institutioner måste se över sina teknologistrategier för att möta nya krav på regel-efterlevnad. Den kombinerade produktportföljen kan stödja hela ordercykeln och täcka alla tillgångsklasser och därmed förväntas det nya bolaget vara en kraftfull partner till såväl befintliga som nya kunder inom finansbranschen.

Torben Munch, CEO på Itiviti säger: “Genom den föreslagna sammanslagningen kommer vi kunna tillhandahålla industrins bredaste produkterbjudande baserad på modern, flexibel teknologi till våra kunder. Den föreslagna kombinationens globala närvaro är unik och ULLINK och Itiviti delar ambitionen att möta våra kunders efterfrågan på lösningar som täcker alla tillgångsklasser och hela värdekedjan. I en värld med allt strängare regulatoriska krav och föränderliga marknadsstrukturer förväntas det sammanslagna bolaget bli en pålitlig och långsiktig partner som våra kunder kan lita på. På detta sätt skulle vi också kunna samla en pool av begåvade människor över hela världen med djup industriell erfarenhet och teknisk expertis. Bolagen kompletterar varandra på många sätt och fokus kommer att vara på tillväxt och expansion. Det är vårt mål att göra det kombinerade bolaget till den obestridda tekniska ledaren inom vår bransch."

Didier Bouillard, CEO på ULLINK säger: “Den föreslagna kombinationen av ULLINK och Itiviti förväntas skapa en världsledare inom teknologi och tjänster för kapitalmarknaderna. Itiviti tillhandahåller ledande lösningar för konnektivitet, market making och trading med stor kompetens inom derivatinstrument. Med ULLINKs kärnkompetens inom High Touch och Low Touch OMS och vårt världsledande NYFIX-nätverk kompletterar vi Itivitis tjänster och vår gemensamma kompetens inom konnektivitet beräknas vara oöverträffad i branschen.”    

Fredrik Näslund, Partner på rådgivningsbolaget till Nordic Capitals Fonder säger: “Nordic Capital påbörjade den här resan 2012 genom att se stora möjligheter i att transformera den finansiella sektorn och skapa en världsledande leverantör av kompletta handelsteknologilösningar för de globala kapitalmarknaderna. Itiviti skapades genom kombinationen av Orc Group, CameronTec och Tbricks och nu står bolaget inför en ny milstolpe genom möjligheten att skapa en av världens största aktörer av två starka bolag, Itiviti och ULLINK. Genom att skapa denna betydande spelare på den finansiella marknaden ser Nordic Capital stor potential för värdeskapande.”

Transaktionen är föremål för samråd med det Franska Företagsrådet och sedvanliga konkurrens- och myndighetsgodkännanden.

Presskontakt:
Katarina Janerud, Communications manager
Rådgivare till Nordic Capitals Fonder
Tel: +46 8 440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Torben Munch, CEO
Itiviti
Tel. +45 2223 4789
e-mail: torben.munch@itiviti.com

Didier Bouillard, CEO
ULLINK
Tel: +44 207 743 7228
e-mail: Didier.bouillard@ullink.com

Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader. Med 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen, har Itiviti ett track record av att leverera innovativa finansiella infrastrukturlösningar som täcker alla tillgångsklasser, över geografiska områden och regioner med olika lagstiftning. Vi erbjuder anpassningsbara plattformar och lösningar som gör det möjligt för kunderna att ta initiativet för att möta konkurrens liksom utmaningar från nya regelverk. För mer information besök www.itiviti.com 

Om ULLINK
ULLINK grundades 2001 och är en global leverantör av marknadsledande teknik för multi-asset trading och infrastruktur för buy-side och sell-side marknadsaktörer, inklusive NYFIX, en av branschens största FIX-baserade trading communities. Med över 150 av världens största banker och mäklare som kunder, ger bolaget konsekvent och tillförlitlig tillgång till de mest aktuella och innovativa handelslösningarna som finns tillgängliga. Deras multi-asset-lösningar gör att kunderna kan ansluta till sina önskade marknader, handla när och var de vill, samtidigt som de kan följa global reglering. Från sina 10 kontor som täcker alla stora globala finanscentrum kan medarbetarna ge råd om de bästa sätten att ta itu med kundernas utmaningar och användandet av sin teknik. För mer information, vänligen kontakta connect@ullink.com eller besök www.ullink.com.

Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com 

Share this article


Downloads

Download Link