Itiviti Group Holding AB (före detta Orc Group Holding AB) och Itiviti Group inbjuder till en telefonkonferens (på engelska) för investerare torsdagen den 23 februari 2017, kl. 15.00.
VD Torben Munch och CFO Tony Falck presenterar och kommenterar koncernens bokslutskommuniké för 2016.

Anmälan till telefonkonferensen sker till Itiviti Group per e-post ir@Itiviti.com eller telefon 08-506 477 00 senast den 20 februari 2017. Vänligen uppge namn, e-post och telefonnummer.

Den 2 februari 2016 presenterade Orc Group and CameronTec Group det nya gemensamma bolaget, Itiviti. Den 1 april offentliggjordes att samgåendet var slutfört. Som en följd av detta har Orc Group Holding AB ändrat namn till Itiviti Group Holding AB.

 
Om Itiviti

Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti har 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen. Företaget bildades genom ett samgående mellan Orc Group, världsledande inom teknologi för börshandel, och CameronTec Group, den globala standarden inom infrastruktur för finansiell meddelandehantering. Från starten 2016 har Itiviti ca 400 medarbetare och en uppskattad årsomsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti Group Holding AB ägs av Itiviti AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: Itiviti.com

Share this article


Downloads

Download Link