Anmälan till telefonkonferensen sker till Itiviti Group per e-post ir@Itiviti.com eller telefon 08-506 477 00 senast den 17 augusti 2016. Vänligen uppge namn, e-post och telefonnummer.

Den 2 februari 2016 presenterade Orc Group and CameronTec Group det nya gemensamma bolaget, Itiviti. Den 1 april offentliggjordes att samgåendet var slutfört. Som en följd av detta har Orc Group Holding AB ändrat namn till Itiviti Group Holding AB.

Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti bildades 2016 genom samgåendet mellan Orc Group och CameronTec Group. Företaget har ca 400 medarbetare och en uppskattad årlig omsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti ägs av Nordic Capital Fund VII.

www.itiviti.com

Share this article


Downloads

Download Link