Vid en extra bolagsstämma i Bolaget idag beslutades att genomföra en kvittningsemission samt att göra ändringar i Bolagets bolagsordning, i syfte att genomföra ovan nämnda konvertering. Genom kvittningsemissionen utges 428 986 preferensaktier till Cidron Delfi Intressenter Holding AB. Betalning för de nya aktierna skall ske genom kvittning av Cidron Delfi Intressenter Holding AB:s fordran på Bolaget enligt ovan nämnda aktieägarlån om 643 479 180 kronor inklusive ränta.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna eller förvärva de emitterade aktierna eller andra värdepapper i Bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Christine Blinke, Chief Marketing Officer, Orc Group AB
Tfn: 0739-01 02 01, christine.blinke@orc-group.com

Om Orc
Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över.

Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna.

Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information, besök www.orc-group.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnas i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2014 kl. 16.00.

Share this article


Downloads

Download Link