Stabil resultattillväxt och momentum för lösningar för nya regelverk 

  • Rörelsens intäkter under april – juni 2016 uppgick till 176 644 (170 060) Tkr, en ökning med 4 % jämfört med samma kvartal 2015. Justerat för valutakurseffekter uppgick intäktsökningen för rörelsens intäkter till 4 722 Tkr (3 %) där merparten förklaras av en försäljning av en evighetslicens och en fortsatt god utveckling i APAC regionen. Produktförsäljningen drivs redan nu av produkter byggda på våra nya tekniska plattformar (Tbricks, Catalys) medan Itiviti classic produkterna visar på en fortsatt stabil nivå.
  • Justerad EBITDA uppgick till 88 573 (74 243) Tkr och EBITDA-CAPEX uppgick till 40 105 (32 498) Tkr. Rörelsens kostnader och justerad CAPEX, justerade för engångseffekter, är 1 023 Tkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat med valutakurseffekter är kostnaden 3 618 Tkr högre jämfört med samma period föregående år, en kostnadsökning med 3 %. Merparten av ökningen förklaras av högre personalkostnader, vilka ökat främst på grund av att antalet anställda har ökat med trettiotal personer samt från ökade säljkommissionskostnader. Detta motverkas något av att 2015 var påverkat av kostnader för en intern konferens som hölls i april 2015. Utvecklingen av Itivitis nya produktutbud för att möta regulatoriska krav i enlighet med MiFID II och andra regelverk har resulterat i högre utvecklingsutgifter, vilket förklarar ökningen av justerad CAPEX.

Verkställande direktör Torben Munch kommenterar: 

“Våra investeringar i nya lösningar för marknadsregleringar bär nu frukt, vilket visar sig i försäljning av vår marknadsmissbrukslösning till flera kunder i Europa. Vi märker att införandet av nya regelverk får marknadsaktörer att utvärdera och ifrågasätta sina befintliga tradingsystem. Som en global, etablerad och välkapitaliserad leverantör är Itiviti utmärkt positionerat för att möta såväl dagens som morgondagens krav från existerande och nya kunder. Våra lösningar bygger på modern teknologi som kan möta och anpassas till både regleringsmässiga och kommersiella utmaningar. Därigenom erbjuder Itiviti våra kunder trygghet i dessa turbulenta tider och gör det möjligt för dem att fokusera på sin kärnverksamhet.

Itivitis kunder inser i allt högre utsträckning fördelarna med vår nya avancerade modulära teknologi, och vi fortsätter att migrera kunder till Tbricks by Itiviti/Catalys by Itiviti-plattformen. Vi har nyligen tecknat ett antal flerårsavtal med nyckelkunder, vilket har resulterat i utökade kundrelationer och illustrerar Itivitis engagemang för långsiktiga partnerskap med våra kunder.

Det är också spännande att berätta om vår nya hemsida, som lanserades i juli. Webbplatsen är helt uppdaterad både vad avser innehåll och design. Den är en samlad informationskälla för såväl Itiviti och våra många nya initiativ, som för trender inom vår marknad och bransch. Genom videokanalen ”Itiviti Talks” delar vi på ett effektivt sätt med oss av våra medarbetares kunskap, till alla som är intresserade av vår dynamiska bransch”. 

Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti har 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen. Företaget bildades genom ett samgående mellan Orc Group, världsledande inom teknologi för börshandel, och CameronTec Group, den globala standarden inom infrastruktur för finansiell meddelandehantering. Från starten 2016 har Itiviti ca 400 medarbetare och en uppskattad årsomsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti Group Holding AB ägs av Itiviti AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: Itiviti.com

Share this article