• Erbjudandet har totalt accepterats av aktieägare representerande 73 272 083 aktier, motsvarande 99,1 procent av de utestående aktierna och rösterna i Munters.
  • Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet under den slutliga förlängningen av acceptperioden förväntas påbörjas den 18 november 2010.
  • Cidron Intressenter avser att begära tvångsinlösen av resterande utestående aktier
    i Munters samt att verka för att Munters aktie avnoteras från NASDAQ OMX
    Stockholm AB.

Cidron Intressenter AB[1] (“Cidron Intressenter”), ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited[2] (“Nordic Capital Fund VII”), offentliggjorde den 29 september 2010 ett rekommenderat erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Munters AB (publ) (”Munters”) att förvärva samtliga aktier i Munters till ett pris om 73 kronor kontant per aktie, vilket den 13 oktober 2010 höjdes till 77 kronor kontant per aktie. 

Under den slutliga förlängningen av acceptperioden, som avslutades den 12 november 2010, har ytterligare 1 082 099 aktier, motsvarande 1,5 procent av de utestående aktierna och rösterna i Munters, lämnats in i Erbjudandet. Erbjudandet har totalt accepterats av aktieägare representerande 73 272 083 aktier, motsvarande 99,1 procent av de utestående aktierna och rösterna i Munters. 

För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptperioden som avslutades den 12 november 2010 förväntas redovisning av likvid att påbörjas den 18 november 2010, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. 

På Cidron Intressenters begäran kommer en extra bolagsstämma i Munters att äga rum den 30 november 2010 kl. 11.00 för bland annat val av ny styrelse. Kallelsen till stämman finns tillgänglig på www.munters.com

Cidron Intressenter avser att begära tvångsinlösen av resterande utestående aktier i Munters samt att verka för att Munters aktie avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm AB. 

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.cidronintressenter.com och Nordea på telefon + 46 8 21 27 67.

Frågor från media ställs till:

Mikael Widell, Communications Manager
+46 8 440 50 70
+46 703 11 99 60 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 16 november 2010 kl. 08.45.

[1] Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital Fund VII.

[2] Nordic Capital VII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på St Helier, Jersey, vilket agerar, i samband med Erbjudandet, i sin kapacitet såsom så kallad General Partner för och på uppdrag av Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P.

Share this article


Downloads

Download Link