•  Den 4 november 2010 erhöll Cidron Intressenter det kvarvarande godkännandet från konkurrensmyndigheter.
  • Cidron Intressenter fullföljer Erbjudandet till aktieägarna i Munters och förklarar Erbjudandet ovillkorat.
  • Erbjudandet har totalt accepterats av aktieägare representerande 72 189 984 aktier, motsvarande 97,6 procent av de utestående aktierna och rösterna i Munters.
  • Redovisning av likvid förväntas påbörjas den 8 november 2010.
  • Acceptperioden förlängs till och med den 12 november 2010 för att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet.

Cidron Intressenter AB[1] (“Cidron Intressenter”), ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited[2] (“Nordic Capital Fund VII”), offentliggjorde den 29 september 2010 ett rekommenderat erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Munters AB (publ) (”Munters”) att förvärva samtliga aktier i Munters till ett pris om 73 kronor kontant per aktie, vilket den 13 oktober 2010 höjdes till 77 kronor kontant per aktie.

Under den förlängda acceptperioden, som avslutades den 4 november 2010, har ytterligare 1 223 663 aktier, motsvarande 1,7 procent av de utestående aktierna och rösterna i Munters, lämnats in i Erbjudandet. Erbjudandet har totalt accepterats av aktieägare representerande 72 189 984 aktier, motsvarande 97,6 procent av de utestående aktierna och rösterna i Munters.

Den 4 november 2010 erhöll Cidron Intressenter det kvarvarande godkännandet från konkurrensmyndigheter. Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda och Cidron Intressenter har därför beslutat att fullfölja Erbjudandet.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet har Cidron Intressenter beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 12 november 2010 kl. 17.00.

För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under acceptperioden som avslutades den 4 november 2010 förväntas redovisning av likvid att påbörjas den 8 november 2010, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. För aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden förväntas redovisning av likvid att påbörjas omkring den 18 november 2010. Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Cidron Intressenter avser att begära tvångsinlösen av resterande utestående aktier i Munters samt att verka för att Munters aktie avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm AB.

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.cidronintressenter.com och Nordea på telefon + 46 8 21 27 67.

Frågor från media ställs till:

Mikael Widell, Communications Manager
+46 8 440 50 70

+46 703 11 99 60

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 5 november 2010 kl. 09.45.

[1] Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital Fund VII.

[2] Nordic Capital VII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på St Helier, Jersey, vilket agerar, i samband med Erbjudandet, i sin kapacitet såsom så kallad General Partner för och på uppdrag av Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P.

Share this article


Downloads

Download Link