Cidron Intressenter AB[1] (“Cidron Intressenter”), ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited[2] (“Nordic Capital Fund VII”), offentliggjorde den 29 september 2010 ett rekommenderat erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Munters AB (publ) (“Munters” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga aktier i Munters till ett pris om 73 kronor kontant per aktie, vilket har höjts till 77 kronor kontant per aktie. Den 30 september 2010 offentliggjorde Cidron Intressenter en erbjudandehandling avseende Erbjudandet. 

Cidron Intressenter har idag offentliggjort ett tillägg till erbjudandehandlingen med anledning av pressmeddelandet från Cidron Intressenter som offentliggjordes den 13 oktober 2010 avseende höjning av priset i Erbjudandet till 77 kronor kontant per aktie i Munters och förlängning av acceptperioden för Erbjudandet till och med den 26 oktober 2010 samt pressmeddelandet från Munters styrelse som offentliggjordes den 13 oktober 2010. 

Tillägget kommer att sändas till aktieägare vars innehav i Munters var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 29 september 2010 samt hållas tillgängligt på www.cidronintressenter.com och på www.nordea.se/placera. 

Tillägget skall läsas tillsammans med erbjudandehandlingen. Aktieägare som accepterat Erbjudandet har enligt lag rätt att återkalla avgiven accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av tillägget och i övrigt föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet under de förutsättningar som framgår av erbjudandehandlingen. För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen och tillägget till erbjudandehandlingen. 

Aktieägare som redan före offentliggörandet av tillägget har accepterat Erbjudandet från Cidron Intressenter behöver inte lämna in någon ny anmälningssedel för att erhålla det höjda vederlaget per aktie. För villkor och anvisningar avseende accept hänvisas i övrigt till erbjudandehandlingen och tillägget till erbjudandehandlingen. 

Aktieägare som sedan tidigare accepterat Alfa Laval ABs (publ) (”Alfa Laval”) erbjudande och istället vill acceptera Erbjudandet från Cidron Intressenter skall återkalla sin accept av Alfa Lavals erbjudande enligt instruktioner på sidan 8 i den av Alfa Laval utgivna erbjudandehandlingen som finns tillgänglig på www.seb.se/prospekt. I enlighet med det pressmeddelande som Alfa Laval offentliggjorde den 1 oktober 2010 avslutas Alfa Lavals acceptperiod den 15 oktober 2010. Om innehav i Munters är förvaltarregistrerat skall eventuell återkallelse av accept av Alfa Lavals erbjudande och accept av Erbjudandet från Cidron Intressenter ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 

Bank of America Merrill Lynch och Nordea Corporate Finance är finansiella rådgivare och White & Case och Ashurst är juridiska rådgivare till Nordic Capital Fund VII och Cidron Intressenter i samband med genomförandet av Erbjudandet. 

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.cidronintressenter.com och Nordea på telefon +46 8 21 27 67. 

Frågor från media ställs till:

Mikael Widell, Communications Manager
+46 8 440 50 70
+46 703 11 99 60 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 14 oktober 2010 kl. 15.30.
 

[1] Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital Fund VII, under namnändring från Goldcup 5924 AB till Cidron Intressenter AB.
[2] Nordic Capital VII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på St Helier, Jersey, vilket agerar, i samband med Erbjudandet, i sin kapacitet såsom så kallad General Partner för och på uppdrag av Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P.

Share this article


Downloads

Download Link