Cidron Intressenter AB[1] (“Cidron Intressenter”), ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited[2], offentliggjorde den 29 september 2010 ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Munters AB (publ) (“Munters”) om förvärv av samtliga aktier i Munters till ett pris av 73 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Alfa Laval AB (publ) (”Alfa Laval”) offentliggjorde den 1 oktober 2010 en höjning av sitt erbjudande till aktieägarna i Munters till 75 kronor per aktie. Munters styrelse beslutade enhälligt att rekommendera aktieägarna i Munters att acceptera Alfa Lavals höjda erbjudande och återkallade samtidigt sin rekommendation att acceptera Cidron Intressenters erbjudande. De två huvudägarna i Munters, AB Industrivärden och Investment AB Latour, har åtagit sig att acceptera Alfa Lavals höjda erbjudande under förutsättning att inget konkurrerande bud offentliggörs som är minst fem procent högre än Alfa Lavals höjda erbjudande, motsvarande 78,75 kronor.

Det ovanstående åtagandet från de två huvudägarna har gjort det mycket svårt för Cidron Intressenter att erbjuda ett högre pris, på en nivå under 78,75 kronor, till aktieägarna i Munters, med möjlighet till en acceptnivå över 90 procent. Cidron Intressenter har därför under helgen erbjudit ett antal institutioner och internationella hedgefonder att sälja sina aktier i Munters till Cidron Intressenter för 77 kronor per aktie. Förvärvet av dessa aktier var villkorat av att Cidron Intressenter förvärvade mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Munters. Cidron Intressenters avsikt var att därefter offentliggöra ett budpliktsbud om 77 kronor per aktie till de återstående aktieägarna i Munters. Under dessa diskussioner har Cidron Intressenter inte kunnat nå konkreta överenskommelser med aktieägare som representerar mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Munters. Cidron Intressenter är därför för närvarande inte berett att vare sig återkalla eller ändra sitt Erbjudande och återkommer med ytterligare information efter utvärdering av situationen.

 Stockholm den 11 oktober 2010

Cidron Intressenter AB

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 11 oktober 2010 kl. 01.45.

Frågor från media ställs till:

Mikael Widell, Communications Manager
+46 8 440 50 70
+46 703 11 99 60

[1] Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital Fund VII, under namnändring från Goldcup 5924 AB till Cidron Intressenter AB.

[2] Nordic Capital VII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på St Helier, Jersey, vilket agerar, i samband med Erbjudandet, i sin kapacitet såsom så kallad General Partner för och på uppdrag av Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P.

Share this article


Downloads

Download Link