Som en del av en revidering av kapitalstrukturen i koncernen, kommer Issuer att återbetala ett aktieägarlån om SEK 514.712.400 plus ränta som upplupit därpå, genom att konvertera aktieägarlånet

till eget kapital genom en kvittningsemission där nya aktier emitteras i Issuer. Återbetalningen erfordrar godkännande från CorpNordic Sweden AB som agerar som agent för egen del samt på uppdrag av obligationsinnehavarna och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som agerar som agent för egen del samt på uppdrag av vissa parter i enlighet med en SEK 145.000.000 multicurrency revolving facility, och sådana godkännanden har lämnats. För att tillåta återbetalningen kommer vissa justeringar att behöva göras i obligationsvillkoren relaterade till Issuer:s secured notes om 60 miljoner euro. Dessa ändringar kommer att meddelas separat till obligationsinnehavarna. De ändrade obligationsvillkoren kommer även att hållas tillgängliga på Orc Group:s hemsida www.orc-group.com.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna eller förvärva obligationerna eller andra värdepapper i Issuer.

För ytterligare information kontakta:
Christine Blinke, Chief Marketing Officer, Orc Group AB
Tfn: 0739-01 02 01, christine.blinke@orc-group.com

Om Orc
Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över.

Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna.

Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information, besök www.orc-group.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnas i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 5 november kl. 09.00.

Share this article


Downloads

Download Link